93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Addicció al tabac

El tabac és considerat sense cap tipus de dubte el principal agent ambiental causant de malalties, tant en fumadors actius com en passius.

Si a això afegim que totes les malalties produïdes pel tabac poden evitar-se amb el simple fet de suprimir la inhalació del fum, resulta fàcil entendre la necessitat d'una intervenció terapèutica ràpida i eficaç.

Símptomes de l'addicció al tabac

Fumar és la causa més freqüent de morts que poden evitar-se. Segons els últims informes, centenars de milers de persones moren anualment de forma prematura a causa del tabac. Estudis recents indiquen que l'exposició al fum dels cigarrets fumats per una altra gent i altres productes del tabac, produeixen cada any la mort de milers de persones que no fumen. Malgrat aquestes estadístiques i els nombrosos avisos sobre els perills de fumar, milions d'adults i adolescents segueixen fumant. Encara així, cal dir que s'estan fent progressos posat que cada dia són més les persones que deixen de fumar. Actualment no hi ha cap dubte sobre la relació entre tabac i càncer, malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, alteracions durant l'embaràs i augment de la freqüència d'aparició de processos infecciosos del tracte respiratori superior.

La nicotina és només un més dels quatre mil components del fum del tabac.

Els nocius efectes d'aquestes substàncies inclouen:
  • Augment del nivell de monòxid de carboni a la sang i reducció de la quantitat d'oxigen disponible per al cervell i altres òrgans.
  • Menopausa prematura i major risc de osteoporosis en dones majors.
  • Envelliment prematur de la pell.
  • Major risc d'avortaments, mort sobtada del bebè i poc pes en néixer en bebès de mares fumadores.
  • Dany en els pulmons i augment de risc de càncer de pulmó, emfisema i bronquitis crònica.
  • El risc d'atac cardíac augmenta de 2 a 4 vegades.
  • Augment del risc de càncer de laringe, boca, esòfag, bufeta, ronyons i pàncrees.
La nicotina, un dels ingredients principals del tabac, és un poderós estimulant. Al cap d'uns pocs segons d'inhalar el fum del tabac, el fumador rep una poderosa dosi d'aquest component en el cervell. Això fa que les glàndules adrenals aboquin a la sagni adrenalina, la qual cosa accelera el ritme cardíac i augmenta la pressió sanguínia. La nicotina està considerada com la substància més addictiva que existeix, en comparació d'altres drogues il·legals. La dependència al tabac presenta un component físic i un altre psicològic. La nicotina, que és una de les quatre mil substàncies del fum del tabac, actua com a reforç i les conseqüències que apareixen quan es deixa de fumar (ansietat, irritabilitat, nerviosisme, etc.) seriïn conseqüència de la seva abstinència. La dependència psíquica va lligada a la dependència social i conductual diària, per la qual s'associen diferents activitats agradables amb l'acte de fumar.  

Tractaments de l'addicció al tabac:

  Per aquest motiu, el nostre objectiu és oferir un tractament que contempli tots dos components utilitzant procediments mèdics així com psicològics. És important destacar que el tabaquisme o l'addicció a la nicotina és un Trastorn per dependència de substàncies, un trastorn mental classificat en els manuals diagnòstics de psiquiatria, i per tant, és necessari que sigui un professional de la salut mental (psicòleg i/o psiquiatre) qui porti sempre a cap el tractament per a l'abandó d'aquesta addicció per obtenir els millors resultats possibles i sobretot, per abordar la prevenció de les recaigudes, tan freqüents en el procés d'abandó del tabac. En l'actualitat, un dels tractaments d'elecció que presenta més evidències d'èxit per deixar de fumar són els programes psicològics multicomponents o teràpies conductuals multimodals com la que duem a terme a la nostra Unitat de Tabaquisme. Aquests programes es caracteritzen per la utilització combinada de diverses tècniques (components) amb la finalitat d'intervenir sobre els diferents factors que ajuden a mantenir aquest hàbit. Els tractaments multimodals, aplicats tant en grup com individualment, consten de tres fases. 
 1- En la fase de preparació per deixar de fumar es tracta d'incrementar la motivació i el compromís del pacient per a l'abandó del consum del tabac. 
 2- En la fase d'abandó del tabac s'apliquen algunes de les estratègies existents per deixar de fumar (fase de tractament intensiva). 
 3- Finalment, en la fase de manteniment, una vegada que el pacient ha deixat de fumar, es tracta de potenciar l'abstinència a llarg termini mitjançant l'aplicació d'estratègies de prevenció de recaigudes (Fase de seguiment).   

El tractament psicològic està basat en un programa multicomponent, en el qual s'utilitzen tècniques conductuals i cognitives així com procediments orientats a l'entrenament del fumador en el seu autocontrol, l'entrenament en solució de problemes i en habilitats de afrontament d'aquests i en tècniques per incrementar el suport social i la prevenció de recaigudes. El tractament mèdic, que s'utilitza de manera selectiva segons cada cas particular, es pot classificar en dos grans grups: teràpia substitutiva amb nicotina (utilització de pegats, xiclets o comprimits de nicotina) i teràpia farmacològica no nicotínica (Bupropión – Zyntabac / Vareniclina – Champix). El tractament que realitzem en el Gabinet Psicològic Mataró es pot realitzar tant en format individual com en format grupal. Quan aquest es realitza en format grupal es duu a terme en grups reduïts de 4 a 8 persones dividit en les següents fases:  

Demana la teva Cita

  La nostra Unitat de Tabaquisme a Mataró, formada per psicòlegs i psiquiatres experts en aquest camp, s'ocupa del diagnòstic i el tractament d'adolescents i adults afectats per aquesta addicció, dissenyant un pla terapèutic individualitzat en funció de les característiques de cada cas. El tractament es realitza a nivell individual o a nivell grupal segons les característiques i necessitats de cada cas.