93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Entrenament en Habilitats Socials

L'entrenament en Habilitats Socials permet practicar noves conductes per millorar l'autoestima, reduir l'ansietat i millorar l'assertivitat, a través de sessions grupales de 4 a 8 persones.

L'entrenament en habilitats socials proposa una sèrie de noves experiències que permeten modificar els comportaments dels pacients, i d'aquesta manera, modificar els pensaments que es tenen sobre un mateixos. Aquesta tècnica permet crear noves conductes per millorar la seguretat en un mateix, l'autoestima i assertivitat, així com la relació amb els altres. L'ansietat  és un dels factors més problemàtics de les persones amb baixa autoestima

Per disminuir els nivells d'ansietat que provoquen certes situacions socials, és necessari modificar els pensaments i creences de les persones respecte a algunes situacions, alguna cosa fonamental per superar les situacions estressants que els preocupen. 

Aquest entrenament pretén replantejar la visió que té el subjecte davant les situacions que li preocupen per poder bregar amb elles amb normalitat, mitjançant un entrenament teatral que presenta solució de problemes, redueix els nivells d'ansietat i serveix com a eina per compartir sensacions, dubtes i temors respecte a les situacions presentades.  

Entrenament d'Habilitats socials

L'entrenament en Habilitats Socials es realitza en grups reduïts, formats habitualment entre 4 a 8 persones. Mitjançant la interacció amb uns altres és més fàcil aprendre i posar en pràctica recursos a situacions que ens creen ansietat, estrès o preocupació, i que tenen una gran incidència en l'autoestima baixa

En un context de confiança com l'entrenament de capacitats socials, podem assajar com ens enfrontem a situacions que es plantegen en la vida real, provar nous comportaments i habilitats. Després de la nostra experiència realitzant entrenaments d'habilitats socials en grups, podem concloure que aquest context facilita la superació de situacions que provoquen ansietat, preocupació i estrès, i serveixen de suport i ajuda a les persones que formen el grup.  

Com funciona un entrenament en Habilitats Socials

Un entrenament d'Habilitats socials reprodueixen situacions quotidianes en un entorn habilitat per a reforçar noves conductes que siguin positives per als participants. 

Les dinàmica d'aquesta pràctica és bona en dos sentits: 

Realitzar accions de l'entrenament i observar com uns altres les realitzen, doncs ajuda a la integració de nous comportaments per reestructurar la percepció cognitiva de les situacions que generen estrès o ansietat. 

Aquesta tècnica d'aprenentatge està enfocada a ampliar el repertori de comportaments dels participants, mitjançant la col·laboració de totes les persones que formen el grup sota l'adreça d'un psicòleg mediador. El més destacable d'aquestes tàctiques són els següents factors: 

- La simplicitat de les interaccions. 
- Són de breu durada. 
- Tractament varis tipus de situacions en funció de les persones que formen el grup (adaptació a les característiques del grup). 
- Resultats ràpids i positius. Adquisició real de noves habilitats socials.  

Eficàcia de l'entrenament en Habilitats Socials

Aquest entrenament millora les capacitats socials amb les persones que tractem de forma quotidiana, generant beneficis en la relació amb un mateix, augmentant l'autoconfiança, la seguretat, l'autoestima, i la capacitat de desenvolupar relacions socials més positives, tant en cercles d'amistats, en l'àmbit laboral i en la parella. Podem observar un alt grau d'èxit després d'aquests entrenaments, en la gran majoria dels individus que se sotmeten a l'entrenament, generant actituds més positives per a la seva vida, replantejant un nou marc en el qual relacionar-se.

Demana la teva Cita

Si vols més informació sobre el nostre entrenament en Habilitats Socials, horaris, grup i disponibilitat, contacta amb el nostre centre de psicologia de Mataró. Estem situats a la zona de Mataró i el Maresme, pots acudir directament al nostre centre o utilitzar altres vies de comunicació (email o telèfon).