93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Baixa Autoestima

En el centre de psicologia de Mataró tractem l'autoestima baixa mitjançant l'entrenament d'habilitats socials que augmenten l'assertivitat i l'autoestima.

L'autoestima està relacionada amb la satisfacció que una persona té pel que fa a si mateixa i a la seva vida.  Una persona amb baixa autoestima difícilment se sentirà satisfeta i se sentirà incapaç d'aconseguir aquells objectius que es proposa.

La baixa autoestima

L'autoestima baixa suposa la impossibilitat d'aconseguir els que un desitja, a causa de la percepció negativa d'un mateix. La timidesa, infravaloració, la passivitat, la por a tot el nou, l'ansietat i el pessimisme són habituals en les persones amb baixos nivells d'autoestima. Aquesta situació es forja des de la infància, i genera un conjunt de creences que afecten al comportament i a la pròpia percepció d'un mateix i dels altres.
Aquest trastorn s'ha de tractar com un problema seriós que afecta a milions de persones, i no com un símptoma més. 

En el nostre centre de psicologia de Mataró localitzat a l'àrea de Mataró i el Maresme podràs trobar tractaments per ajudar-te a canviar els pensaments i comportaments que dificulten portar una vida més saludable i satisfactòria.

La importància de les habilitats socials

Les relacions interpersonals són una necessitat primordial en la nostra vida, elles suposen gran part del nostre benestar emocional, i com a tal, també són un focus important d'estrès i conflicte si no es desenvolupen de manera adequada. L'assertivitat  és el coneixement i defensa dels nostres propis drets, respectant els de els altres.

Est és un dels components fonamentals de les habilitats socials juntament amb l'autoestima, l'empatia i la intel·ligència emocional. Una persona assertiva posseeix una actitud d’auto afirmació i defensa dels seus drets personals, incloent com a part d'ells l'expressió dels seus propis sentiments, preferències, opinions i necessitats d'una manera adequada, i respectant al seu torn els drets dels altres.

L'assertivitat i l'autoestima estan molt relacionades. L'objectiu de l'assertivitat és ajudar-nos a ser nosaltres mateixos i a millorar la nostra relació amb els altres, fent-la més directa i honesta. Podríem dir que l'assertivitat és l'expressió d'una sana autoestima en la nostra relació amb els altres.

Les habilitats socials són una sèrie de conductes (i també pensaments i emocions), que augmenten les nostres possibilitats de mantenir relacions interpersonals de forma satisfactòria i aconseguir que els altres no ens impedeixin aconseguir els nostres objectius.
Una persona amb habilitats socials busca aconseguir les seves pròpies metes però també té en compte els interessos dels altres, i quan entren en conflicte tracta de trobar, en la mesura del possible, solucions satisfactòries per a tots dos.

L'Entrenament en Habilitats Socials

Per al tractament de la baixa autoestima, dèficit d'assertivitat i habilitats socials proposem l'Entrenament en Habilitats Socials, que consisteix en un entrenament en el qual s'ensenya al pacient conductes específiques perquè aquest les practiqui i les integri en el seu repertori de conductes.

En segon lloc, es proporcionen estratègies de reducció de l'ansietat en les situacions socials que són problemàtiques. En tercer lloc, es modifiquen les cognicions i creences del subjecte sobre les situacions socials mitjançant reestructuració cognitiva. Finalment es realitza un entrenament en solució de problemes.

Habitualment realitzem aquest entrenament en Habilitats Socials en format grupal (grups reduïts de 4 a 8 persones), atès que el grup és l'escenari natural on aprendre, practicar, perfeccionar i generalitzar les habilitats, a més del fet que el grup és el context d'ajuda i suport idoni per practicar les noves habilitats.