93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Depressió Post Part

La depressió post part afecta a un 15% de dones que acaben de donar a llum. La intensitat de la depressió determinarà si s'ha de fer un tractament psicològic o no.

L'embaràs  suposa un procés d'adaptació que posa a prova les capacitats de la dona amb implicació de factors biològics, psicològics, culturals i psicosocials. És un moment vital en el qual entren en conflicte les necessitats individuals i l'obligació d'assumir una nova responsabilitat. 

D'altra banda, sovint sorgeixen dubtes sobre les capacitats personals per exercir les cures que el nounat requereix, per la qual cosa hi ha una major predisposició cap a l'estrès psicològic, la qual cosa al seu torn determina que sigui una etapa de major vulnerabilitat per a la possible aparició d'ansietat i depressió. 

La depressió post part afecta al voltant del 15% de mares en les primeres setmanes de vida dels seus fills. La depressió post part té greus conseqüències per a la relació mare-fill i per al nucli familiar. 

La tristesa post part o “baby blues” consisteix en un estat transitori de reactivitat emocional en forma de tristesa que afecta aproximadament un 50% de les dones que han tingut un part recentment

Les dones amb baby blues ploren amb  més facilitat, estan més irritables, i tenen una labilitat emocional major que l'habitual per a cadascuna. El bec de ” tristesa” s'observa usualment prop dels 3 a 5 dies del part, en general coincidint amb l'inici de la lactància, i dura de diversos dies a poques setmanes. 

La depressió post part ocorre entre els 2 i els 10 dies post part, caracteritzat per símptomes ràpids d'ansietat i agitació i forts sentiments de tristesa i incapacitat general. 

Els símptomes inclouen irritabilitat, alteracions en el somni, nerviosisme i depressió. Aquests símptomes no solen remetre de forma espontània i sovint requereixen tractament, per impedir que vagi a més l'impacte en la relació mare-fill. Aquests dos tipus de depressió, la baby-blues i la depressió post part, estan àmpliament considerades com a tractables de forma eficaç mitjançant tècniques psicològiques.

Quins són les causes de la depressió post part?

Hi ha alguns factors que poden intervenir que una dona sofreixi una depressió post part:

- Embarassos no desitjats.

- Trastorns de l'estat d'ànim com la depressió major o el trastorn bipolar. Si la dona ha sofert algun d'ells amb anterioritat pot ser que sofreixi una depressió post part.

- Consum de drogues o alcohol.

- Mares menors de 20 anys.

- Si la mare ha sofert molt estrès durant l'embaràs per esdeveniments difícils.

- Estrès psicosocial: Si la mare es veu sense ajuda externa per exemple l'abandó de la seva parella o si la mare no té suport social i problemes econòmics.

- Complicacions en el part: Malalties del fetus, parts difícils...

- Antecedents en la família amb depressió post part. Els gens condicionen molt i influeixen en les depressions.

Tractament de la depressió post part

El tractament primerenc de la depressió post part és fonamental, ja que al més aviat possible es tracti, abans es recuperarà de la depressió i per tant impedirà que la seva depressió afecti al bebè. 

El tractament psicològic de la depressió post part basat en la teràpia cognitiu-conductual, ensenya a la dona afectada a controlar la forma de pensar i per tant a controlar les emocions negatives insanes que apareixen en aquest tipus de quadres. 

D'altra banda, s'aborden les relacions familiars i els canvis personals que es produeixen amb l'arribada d'un nou bebè. Es proporciona suport emocional i ajuda per solucionar problemes i per establir metes. És necessari tractar les depressions post part ja que sinó la mare pot acabar fent mal al bebè o a ella mateixa.