93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

El teu equip de psicòlegs i psiquiatres a Mataró

Sílvia García Velasco - Psicologia Infanto-Juvenil

SÍLVIA GARCÍA VELASCO


Nº col·legiada 15377


Psicòloga clínica Infanto-Juvenil amb les següents especialitats:

- Trastorns de l’Espectre Autista

- Trastorn per Dèficit d'Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDAH)

- Baixa autoestima, Timidesa, Dificultats de Relació i Fòbia Social

- Trastorns d'ansietat a la infància i l'adolescència: Trastorn Obsessiu Compulsiu, Atacs d'Ansietat, etc.

- Trastorns de l'Estat d'Ànim: Depressió Major, Dol Patològic, etc.

-  Assetjament escolar (Bullying)

- Trastorns de Conducta: Agressivitat, Trastorn Negativista Desafiant, etc.

- Pautes educatives per a pares

- Processos de separació i processos de pèrdua

- Teràpia Familiar


FORMACIÓ ACADÈMICA.

Llicenciada en Psicologia en la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna.  Universitat Ramon Llull (2005).


Postgrau en Trastorns de lEspectre Autista: Diagnòstic e Intervenció, cursat en l' Institut de Ciències de l’Educació (ice). Universitat de Barcelona (UB). (2008).


Altres cursos de formació complementària en Psicopatologia General de la Infància i l’Adolescència.EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Actualment, treballa en un centre de Psicologia i Logopèdia realitzant Orientació, Diagnòstic i Tractament dels Trastorns de la Infància  i  Adolescència.


Té experiència de més de cinc anys realitzant intervencions a domicili aplicant una teràpia conductual temprana e intensiva (teràpia ABA) a nens amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i altres trastorns de la Infància i Adolescència.


Ha realitzat també en diverses escoles de Barcelona i del Maresme intervenció a l'aula, realitzant tasques d'educadora de suport a nens amb retard del Llenguatge i amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), participant també en una d' elles en un programa pilot d'acompanyament a l'escolarització d'Infants i Joves amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), impulsat per el Departament d'Ensenyament i l'Associació Aprenem, d'Arenys de Mar.


La seva intervenció no és exclusivament conductual, sinó que dedica una part a treballar les emocions a través d'una línia lúdico-educativa, basada en el reforç, i adaptant-se  a les necessitats de cada nen, en funció de la problemàtica que presenta i tenint en compte el seu entorn més immediat, com és la família i l'entorn socioeducatiu.


A més a més, és voluntària de la Creu Roja des de l' any 2009 i és membre de l'ERIE (Equip de Resposta Immediata en Emergències), on col·labora amb aquest equip per tal d'atendre a víctimes de desastres i emergències. Realitza funcions com a psicòloga, en l'Assemblea local de Premià de Mar, on al llarg d'aquests anys ha col·laborat en diversos projectes d'intervenció psicosocial, com ara els següents, i continua participant en l'activitat voluntària:


Equip de ATENPRO (Teleassistència Mòvil de Víctimes de Violència de Gènere), realitzant les següents funcions:

- Atenció a usuàries del servei ATENPRO víctimes de violència de gènere.

- Recolzament psicològic.

- Treball conjunt en equip multidisciplinar. 

Programa de VBellesa Activa realitzant les següents funcions:

- Promoció de l’autonomia i independència de les persones grans en l’àmbit domiciliari i facilitar la tasca del dia a dia dels cuidadors principals.

- Detecció de necessitats de cada usuari oferint les ajudes tècniques necessàries per tal de facilitar-lis les tasques del dia a dia i als seus cuidadors.

- Servei de proximitat:

            - Seguiment presencial personalitzat amb periodificació quinzenal i seguiment telefònic a persones

            grans amb un cert risc de vulnerabilitat.

             -Treball conjunt en equip multidisciplinar amb coordinació amb els Serveis Socials  per tal d'informar-los de

            l'estat dels usuaris.

Ajuda a la Infància:

- Atenció a famílies i a nens amb un cert risc de vulnerabilitat.

- Orientació familiar.

- Participació en campanyes de sensibilització de recollida de material escolar i campanya de Reis de recollida de joguines.

Cola·laboració en altres campanyes:

- Campanya de Captació de Socis: captació de persones que vulguin col·laborar i fer-se voluntàries de la Creu Roja.  -Campanya de sensibilització sobre el VIH: distribució de la informació sobre el VIH i repartiment de material propi de la campanya.

- Distribució al domicili de kits d' alimentació a persones necessitades  amb un cert risc de vulnerabilitat i valoració prèvia al domicili realitzant avaluació i detecció de necessitats bàsiques.


Tutora d' alumnes en pràctiques de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb conveni de col·laboració amb la Creu Roja.

- Col·laboració amb alumnes de pràctiques de la UOC en l'activitat voluntària del dia a dia informant-lis dels projectes existents i posant en pràctica l'activitat que han de realitzar posteriorment.

- Formació als alumnes en pràctiques.

- Valoració dels alumnes en pràctiques avaluant la seva activitat i la realització de tasques pròpies del voluntariat.

RECERCA

Treball final de posgrau: “Trastorns de l’Espectre Autista: Diagnòstic e Intervenció”.

Projecte de Llicenciatura: “L' Autisme”.

Treball de camp corresponent a la investigació: “Estudi de l’aprensió social com a fenomen en les consultes d’Atenció Primària. La seva relació amb els patrons de freqüentació i amb la simptomatologia psicosocial”. Grup de Recerca Comunicació i Salut, de la Facultat de Psicología i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (FPCEE),  

Participació en el 4t. Congrés d’Estudiants de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna.(FPCEE). Universitat Ramon Llull, amb un pòster sobre.“Funcionament cognitiu i canvis neuropsicològics”.

Realització d’una Jornada de Recerca de 2n.Cicle sobre “Publicitat i tabac”. en la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (FPCEE). Universitat Ramon Llull.