93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

01/03/2019

La sobreprotecció: conceptualització i perills associats

La cura, criança i educació dels fills és un aspecte que, tot i que en certa manera és inevitable, és crucial per fomentar un adequat desenvolupament. En aquest sentit, no resulta fàcil definir la manera, i fins i tot els ingredients essencials per garantir que això sigui així, ja que cada un de nosaltres, segons les experiències i pautes educatives que hàgim rebut, adoptarem un estil o un altre de criança i... [+]


22/02/2019

Què és la reactància psicològica?

Podem definir la reactància com aquell estat psicològic i emocional que sorgeix davant la privació, o més aviat, davant la sensació d'amenaça de llibertat de la conducta individual, produint un estat d'exaltació que pot conduir a realitzar diferents intents per restaurar la situació. Així, es podria considerar com la motivació que ens porta a intentar estabilitzar la nostra llibertat, o aquella reacció "rebel" que apareix quan ens... [+]


15/02/2019

La indefensió apresa

Podem definir la indefensió apresa com aquell fenomen psicològic en el qual una persona o animal desenvolupa una actitud de passivitat i inhibició davant de situacions aversives o doloroses que percep com incontrolables i immodificables. En aquest sentit, les accions que es duen a terme per intentar evitar o suprimir l'estímul dolorós o aversiu no són fructíferes, la qual cosa porta a disminuir progressivament els intents i a resignar-se davant la situació. Com... [+]


08/02/2019

Les Neurones de Von Economo

Les neurones són cèl·lules que es troben repartides per tot el nostre organisme. Aquestes, ens permeten interaccionar amb estímuls tant de l'interior del cos (p.ex., dolor), com de l'exterior o entorn (p.ex., fred, calor, textura, aroma ...). Per a això, envien la informació al cervell, i serà des d'aquest òrgan (i per mitjà de les vies eferents o motores) per on es transmetrà una resposta específica per a cada element percebut.... [+]