93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

29/05/2017

La depressió infantil Manifestacions, repercussió i orientacions

La depressió és una problemàtica que pot afectar, en major o menor mesura, a tota la població. En aquest sentit, alguns estudis constaten que aquesta apareix cada vegada en edats més primerenques. En si, es defineix com un estat d'ànim caracteritzat per una profunda tristesa en la qual apareixen símptomes com pèrdua d'interès, baixa autoestima, fatiga o pèrdua d'energia, sentiments d'inutilitat o culpabilitat, dificultats... [+]


03/05/2019

Assertivitat i Autoestima

Si ho pensem, pot resultar-nos relativament difícil recordar l'última setmana o fins i tot l'últim dia on no haguem interaccionat. Fins i tot en aquells moments en què potser no ens venia de gust, o en els quals ens hem esforçat per no fer-ho, és altament probable que ho haguem fet (p.ex., a través de la comunicació no verbal), especialment en aquelles situacions en les que hi ha hagut més gent involucrada. Convé recordar doncs,... [+]


12/04/2019

Situacions controlables i incontrolables: Diferències i conseqüències

Les nostres vides es troben plenes de situacions i experiències que ens fan evolucionar i desenvolupar-nos com a persones. Algunes d'elles, si ho pensem, és possible que les hàgim percebut com desbordants, o difícilment combatibles. D'altres, en canvi, les haurem pogut gestionar amb relativa facilitat, la qual cosa molt possiblement haurà facilitat que la nostra autoconfiança augmentés. A vegades, però, és probable que... [+]


08/03/2019

L’ Autocàstig

Les nostres vides es constitueixen d'un immens ventall de situacions i experiències diverses, les quals el seu afrontament i processament ens ajuda a conformar el nostre autoconcepte i autoestima. Tot i que entre molts de nosaltres aquestes puguin ser semblants, i fins i tot idèntiques (especialment si compartim una cultura, societat o espai comú), la veritat és que s'interpretaran i afectaran de manera molt diversa en cada individu. Aquesta heterogeneïtat,... [+]