93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

26/07/2017

La importància de l’entorn

En la gran majoria de problemàtiques en què ens trobem al llarg de tota la nostra vida, a més d'existir una evident repercussió personal, podem identificar una clara transcendència a diferents nivells dins del nostre entorn. D'aquesta manera, per comprendre adequadament les dificultats que presenta la persona, hem d'analitzar tots aquells àmbits que considerem que puguin estar vinculats amb el desenvolupament i/o manteniment del problema,... [+]


19/07/2017

La Depressió Preescolar

Tot i que la Depressió Major a l’etapa infantil (a partir dels 6 anys) ha estat reconeguda com un trastorn psiquiàtric greu i recurrent, el fet que les investigacions s’hagin centrat en la seva majoria en nens majors de sis anys, junt amb l’escepticisme en quant que nens tan petits com els preescolars... [+]


03/07/2017

Coaching personal: definició i utilitat

Què és el coaching? A qui va dirigit? Pot ser-me útil? Quina diferència hi ha entre aquest i la psicologia?

Aquestes i altres preguntes sorgeixen constantment al parlar de la figura del coach i de la seva metodologia de treball. A grans trets, aquesta nova disciplina se centra en el desenvolupament personal, establint un... [+]