93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecci de Dades de carcter personal, l informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicaci, estan incorporades dins d un fitxer automatitzat responsabilitat del Gabinet Psicològic Mataró , CIF: 77616283T, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom Aviso legal - Tomo, Foli Aviso legal - Folio, Fulla N Aviso legal - Hoja, Inscripci Aviso legal - Inscripcion. La finalitat d aquest fitxer s gestionar el servei sol·licitat.

L usuari garanteix l autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a travs de www.gabinetpsicologicmataro.cat i mantindr actualitzada la informaci que faciliti a Gabinet Psicològic Mataró , de forma que respongui en tot moment a la seva situaci real, essent l nic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, aix com dels perjudicis que causi per aquesta ra a Gabinet Psicològic Mataró o a tercers.

Gabinet Psicològic Mataró no pot assumir cap responsabilitat derivada de l s incorrecte, inapropiat o il·lcit de la informaci apareguda en les pgines d Internet de Gabinet Psicològic Mataró

Amb els lmits establerts a la llei, Gabinet Psicològic Mataró no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualitzaci i precisi de les dades o informacions que contenen les seves pgines d Internet. Els continguts e informaci de les pgines d Internet de Gabinet Psicològic Mataró estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l exercici de la seva professi. No obstant, els continguts e informaci no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs noms es tracta d un servei ofert amb carcter informatiu i divulgatiu.

Les pgines d Internet de Gabinet Psicològic Mataró poden contenir enllaos (links) a altres pgines de tercers. Per aix, aquesta no podr assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparixer en pgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website sn propietat exclusiva de Gabinet Psicològic Mataró o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissi, distribuci, cessi, reproducci, emmagatzemament o comunicaci pblica total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprs de Gabinet Psicològic Mataró

Aix mateix, per accedir als serveis que Gabinet Psicològic Mataró ofereix a travs de la website, haur de proporcionar algunes dades de carcter personal. En compliment d all establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Gabinet Psicològic Mataró , amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Aix mateix, l informem de la possibilitat d exercir els drets d accs, rectificaci, cancel·laci i oposici enviant un correu electrnic a info@gabinetpsicologicmataro.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per Gabinet Psicològic Mataró estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i sn titularitat exclusiva de Gabinet Psicològic Mataró o de les persones fsiques o jurdiques que s informi mitjanant l adquisici d un producte o servei. Gabinet Psicològic Mataró no confereix a l adquirent cap dret d alteraci, explotaci, reproducci, distribuci o comunicaci pblica sobre el mateix, reservant-se el Gabinet Psicològic Mataró tots aquests drets. La cessi d aquests drets precisar el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podr posar a disposici de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s estn, a ms a ms del contingut incls a Gabinet Psicològic Mataró , als seus grfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programaci.

Gabinet Psicològic Mataró ha obtingut la Informaci i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si b s han pres mesures raonables per assegurar-se que la informaci continguda sigui la correcte, Gabinet Psicològic Mataró no pot garantir que en tot moment i circumstncia aquesta informaci sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqncia , no s ha de confiar en ella como si ho fos. Gabinet Psicològic Mataró declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissi en la Informaci continguda a les pgines d aquesta web.

Gabinet Psicològic Mataró es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informaci obtinguda a travs d ella, sense necessitat d avs previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqncia de la utilitzaci incorrecte de la web que pugui fer l usuari, tant de la informaci com dels serveis inclosos.

En cap cas Gabinet Psicològic Mataró , les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat ser responsable de qualsevol tipus de perjudici, prdua, reclamaci o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l s i/o difusi de la web o de la Informaci adquirida o accedida per o a travs d aquesta o dels seus virus informtics, d errades operatives o d interrupcions en el serveis o transmissi o d errades en la lnea en l s de la web, tant per connexi directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avs a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocrrer.

Gabinet Psicològic Mataró no es fa responsable de les webs no prpies a les que es pugui accedir mitjanant vincles o enllaos ("links") o de qualsevol contingut posat a disposici de tercers. Qualsevol s d un vincle o accs a una web no prpia ser realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l usuari. Gabinet Psicològic Mataró no recomana ni garanteix cap de la/es Informaci/ons obtinguda/es per o a travs d un vincle, ni es responsabilitza de cap prdua, reclamaci o perjudici derivat de l s o mal s d un vincle, o de la Informaci obtinguda a travs d ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupci en el servei o en l accs, o de l intent d utilitzar o d utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de Gabinet Psicològic Mataró com a l accedir a la informaci d altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", s a dir, petits fitxers de dades que es generen a l ordinador de lusuari i que permeten obtenir la segent Informaci: 1) Data i hora de l ltima vegada que l usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d accs a les rees restringides i 4) Altres circumstncies anlogues. L usuari t la opci d impedir la generaci de cookies, mitjanant la selecci de la corresponent opci en el seu programa navegador. No obstant, Gabinet Psicològic Mataró no es responsabilitza de que la desactivaci de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web s propietat de Gabinet Psicològic Mataró Els drets de Propietat Intel·lectual i d explotaci i reproducci d aquesta web, de les seves pgines, pantalles, la Informaci que contenen, la seva aparena i disseny, aix com els vincles ("hiperlinks") que s estableixin des d ella a altres pgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Gabinet Psicològic Mataró , sn propietat exclusiva d aquesta, tret que s especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominaci, disseny i/o logotip, aix com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pgina web, sn marques degudament enregistrades per Gabinet Psicològic Mataró , per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol s indegut de les mateixes per persones diferents del seu legtim titular i sense el consentiment exprs e inequvoc per part d aquest, podr ser denunciat i perseguit a travs de tots els mitjans legals existents en l Ordenament Jurdic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pgina, no essent responsabilitat de Gabinet Psicològic Mataró l s que l usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Noms es permet descarregar per a s personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pgina d aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informaci, contingut o advertncies d aquesta web sense la prvia autoritzaci per escrit de Gabinet Psicològic Mataró

LLEI APLICABLE I JURISDICCI

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislaci espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conixer qualsevol qesti que es susciti sobre la interpretaci, aplicaci i acompliment de les mateixes. L usuari, per virtut de la seva acceptaci a las condicions generals recollides en aquest avs legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicaci de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogus correspondre-li.