93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

13/07/2018

L’obesitat infantil

L'obesitat, i concretament l'obesitat infantil, suposa un dels problemes més greus de salut pública al nostre país, estimant-se que afecta a entre un 30 i un 50% de la població general occidental. D'altra banda, tot i que tendeix a confondre’s amb un excés de pes, convé especificar que es tracta d'una acumulació excessiva de greix (teixit adipós) al cos, l’etiologia de la qual s'explica per múltiples factors, entre ells físics o biològics,... [+]


06/07/2018

Exercici físic i benestar psicològic

En aquesta època de l'any, en la que acostumen a coincidir les altes temperatures i les vacances, és habitual que aparegui també una major preocupació per la nostra imatge. En alguns casos, la preparació per a aquest moment s'haurà realitzat amb certa antelació, i en altres, és possible que hi hagi començat més recentment. En els dos casos però, és probable que perduri, bé per mantenir els resultats,... [+]


18/05/2018

Què són i com repercuteixen els tics?

Els tics es defineixen com moviments musculars ràpids, locals i espasmòdics, que es manifesten de forma inesperada, involuntària, repetitiva, i a intervals irregulars. L'Associació Americana de Psiquiatria (APA) els defineix com vocalitzacions o moviments motors sobtats, ràpids, no rítmics, recurrents i estereotipats. Atenent a aquestes primeres aportacions, és probable que identifiquem algun moment de la nostra vida en què l'hàgim... [+]


01/12/2017

L'alcoholisme Repercussions i alteracions neuropsicològiques

L'alcohol, encara que actualment es tracti d'una substància acceptada i legalitzada en la major part del món, és el responsable de moltes de les problemàtiques existents en la nostra societat. En aquest sentit, tot i que és cert que altres formes de drogodependència reben més atenció, el seu consum és el que més problemes produeix, ja que repercuteix tant a la salut de l'individu com a nivell social. En quan al terme... [+]