93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

18/01/2019

La Motivació: Què és i com podem desenvolupar-la

En el nostre dia a dia, i tant a la feina ia l'escola, com a casa i amb els amics, és freqüent escoltar l'important que és estar motivats per aconseguir allò que ens proposem. Però què és exactament la motivació?. A nivell general, la podem definir com l'impuls que ens mou a realitzar determinades accions per a la consecució de metes específiques, podent-se equiparar a aquella energia que guia i orienta la nostra conducta.... [+]


11/01/2019

Xarxes Socials i Autoestima

El nostre món es troba en constant creixement i evolució. La renovació i sofisticació d'antigues i noves tecnologies és constant, i per això, la informatització del que ens envolta és cada vegada més àmplia. Aquest fet permet mantenir-nos connectats amb els altres en tot moment, i gairebé des de qualsevol lloc, facilitant una comunicació i interacció constant. D'altra banda, però, existeix una altra realitat, o millor... [+]


18/05/2018

Què són i com repercuteixen els tics?

Els tics es defineixen com moviments musculars ràpids, locals i espasmòdics, que es manifesten de forma inesperada, involuntària, repetitiva, i a intervals irregulars. L'Associació Americana de Psiquiatria (APA) els defineix com vocalitzacions o moviments motors sobtats, ràpids, no rítmics, recurrents i estereotipats. Atenent a aquestes primeres aportacions, és probable que identifiquem algun moment de la nostra vida en què l'hàgim... [+]


01/12/2017

L'alcoholisme Repercussions i alteracions neuropsicològiques

L'alcohol, encara que actualment es tracti d'una substància acceptada i legalitzada en la major part del món, és el responsable de moltes de les problemàtiques existents en la nostra societat. En aquest sentit, tot i que és cert que altres formes de drogodependència reben més atenció, el seu consum és el que més problemes produeix, ja que repercuteix tant a la salut de l'individu com a nivell social. En quan al terme... [+]