93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

19/07/2019

La por al rebuig

Vivim en un món social. Ens trobem immersos en un entorn on les relacions i interaccions amb els altres són constants, i aquestes ens permeten crear-nos una imatge tant de la gent i context que ens envolta, com de nosaltres mateixos i de la nostra competència en relació a ells. De vegades però, apareixen situacions que ens poden dificultar molt iniciar i/o mantenir aquests vincles, sent un dels casos més freqüents, la por al rebuig. Aquesta però,... [+]


05/07/2019

L’addicció a les pantalles

El món evoluciona ràpidament, i paral·lelament resulta evident l'ampli desenvolupament de noves eines tecnològiques (mòbils, ordinadors, aplicacions, jocs ...), que apareixen amb diferents objectius, sent un d'ells l’"optimitzar" el temps, sigui aquest dedicat al treball, l'oci, o les relacions socials. Per a això, es busca la màxima eficiència, creant plataformes en què la interacció és immediata.... [+]


18/05/2018

Què són i com repercuteixen els tics?

Els tics es defineixen com moviments musculars ràpids, locals i espasmòdics, que es manifesten de forma inesperada, involuntària, repetitiva, i a intervals irregulars. L'Associació Americana de Psiquiatria (APA) els defineix com vocalitzacions o moviments motors sobtats, ràpids, no rítmics, recurrents i estereotipats. Atenent a aquestes primeres aportacions, és probable que identifiquem algun moment de la nostra vida en què l'hàgim... [+]


01/12/2017

L'alcoholisme Repercussions i alteracions neuropsicològiques

L'alcohol, encara que actualment es tracti d'una substància acceptada i legalitzada en la major part del món, és el responsable de moltes de les problemàtiques existents en la nostra societat. En aquest sentit, tot i que és cert que altres formes de drogodependència reben més atenció, el seu consum és el que més problemes produeix, ja que repercuteix tant a la salut de l'individu com a nivell social. En quan al terme... [+]