93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

14/09/2018

Fòbia Social i Trastorn de Personalitat per Evitació

La presència conjunta de dos o més problemàtiques o patologies, o la concurrència de símptomes de diferents entitats diagnòstiques resulta ser un fenomen molt característic tant en l'àmbit clínic com en la societat en general. De vegades, la línia que separa dues categories pot ser realment fina i difusa, la qual cosa dificulta definir característiques pures i establir un diagnòstic específic. Aquest és el cas de... [+]


07/09/2018

La Metacognició i la Flexibilitat Cognitiva

Els éssers humans som éssers pensants, racionals. Procurem comprendre constantment el món transformant la informació que rebem, fent prediccions, inferències, judicis, anàlisis i prenent decisions. La nostra ment treballa de manera continuada gairebé sense parar. Les capacitats o habilitats cognitives, a grans trets, es poden definir com aquelles eines o operacions mentals que ens permeten processar i integrar la informació del nostre... [+]


18/05/2018

Què són i com repercuteixen els tics?

Els tics es defineixen com moviments musculars ràpids, locals i espasmòdics, que es manifesten de forma inesperada, involuntària, repetitiva, i a intervals irregulars. L'Associació Americana de Psiquiatria (APA) els defineix com vocalitzacions o moviments motors sobtats, ràpids, no rítmics, recurrents i estereotipats. Atenent a aquestes primeres aportacions, és probable que identifiquem algun moment de la nostra vida en què l'hàgim... [+]


01/12/2017

L'alcoholisme Repercussions i alteracions neuropsicològiques

L'alcohol, encara que actualment es tracti d'una substància acceptada i legalitzada en la major part del món, és el responsable de moltes de les problemàtiques existents en la nostra societat. En aquest sentit, tot i que és cert que altres formes de drogodependència reben més atenció, el seu consum és el que més problemes produeix, ja que repercuteix tant a la salut de l'individu com a nivell social. En quan al terme... [+]