93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Psicoteràpia Online

El Gabinet Psicològic Mataró proporciona la professionalitat dels seus psicòlegs arreu del món mitjançant el tractament psicològic online, és a dir, a través de videoconferència per Internet.

Online realitzem el mateix tractament psicològic que oferim a la consulta, amb la mateixa taxa d’eficàcia.

Tractem pacients amb diversos problemes psicològics d’arreu del món, i obtenim els mateixos bons resultats que els tractaments presencials.

Si per manca de temps o dificultats per desplaçar-se desitja utilitzar aquesta forma de tractament, només s’ha de posar en contacte amb nosaltres i li donarem dia i hora de visita online.

Demanar ara Tractament Psicològic Online