93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Com treballem al Centre de Psicologia de Mataró

Al Gabinet Psicològic Mataró donem molta importància a l'actitud científica, ètica i de màxima professionalitat en l'exercici de la psicologia clínica.

Treballem des del model cognitivoconductual, àmpliament contrastat i demostrada la seva eficàcia en la literatura científica. Treballem mitjançant protocols de tractament, l’eficàcia dels quals està demostrada, mantenint estrictament la confidencialitat i l'ètica professionals.


AVALUACIÓ PSICOLÒGICA

En la primera presa de contacte amb el pacient es realitza una avaluació completa del cas. Es realitza una entrevista clínica inicial, on el pacient exposa els seus problemes. En aquesta primera sessió s’administren alguns qüestionaris, s'ofereix una primera explicació al pacient del que li succeeix i de com ho tractarem i es comença a intervenir en les qüestions més urgents i en aquelles en les quals el pacient més fàcilment pot començar a treballar, per alleujar, ja des del principi, alguns dels símptomes. Es recomana al pacient algunes lectures d'autoajuda i se li demanen algunes tasques senzilles.

Després de l'avaluació completa, s’establirà un diagnòstic clínic. A continuació es presenta l'anàlisi funcional del cas i el pla de tractament i s'inicien les tècniques psicològiques essencials en el seu tractament concret, basant-nos sempre en la literatura científica i en la nostra recerca i experiència clíniques.

TRACTAMENT, ALTA I SEGUIMENT

El tractament al Gabinet Psicològic Mataró té caràcter setmanal, quinzenal o mensual, segons les característiques i les necessitats de cada pacient. A l’inici, les visites acostumen a ser més freqüents, però ha de saber que el tractament dels problemes psicològics mitjançant tècniques cognitivoconductuals no és llarg.

A l’inici del tractament s’establiran els objectius de tractament conjuntament amb el pacient.

En les sessions de tractament s'apliquen i s’ensenyen les diferents tècniques psicològiques necessàries per tal que el pacient les pugui posar en pràctica entre sessions a casa.

Una vegada aplicades totes les tècniques necessàries i eliminats tots els problemes que presentava el pacient a l’inici, es treballa amb la prevenció de recaigudes, es realitza l'avaluació post-tractament i es prepara al pacient per a l'alta clínica, programant sessions de seguiment, al mes, als tres mesos, als sis mesos i a l'any de l'alta.

Es pot posar en contacte amb nosaltres de forma totalment anònima i confidencial i l’atendrem de forma immediata.